הסכם משתמש

1. הוראות כלליות

1.1. הסכם משתמש זה (להלן "ההסכם") מתייחס לאתר "iw.designluxpro.com" הממוקם בכתובת iw.designluxpro.com.

1.2. הסכם זה קובע את היחסים בין מנהל האתר "iw.designluxpro.com" (להלן "ניהול האתר") לבין המשתמש באתר זה.

1.3. הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לשנות, להוסיף או למחוק סעיפים של הסכם זה בכל עת מבלי להודיע ​​על כך למשתמש.

1.4. המשך השימוש באתר על ידי המשתמש פירושו הסכמת ההסכם ושינויים שבוצעו בהסכם זה.

1.5. המשתמש אחראי אישית לבדיקת הסכם זה לשינויים בו.

2. הגדרות תנאים

2.1. למונחים הבאים יש את המשמעויות הבאות למטרות הסכם זה:

2.1.1 "iw.designluxpro.com" הוא אתר אינפורמטיבי הממוקם על שם תחום iw.designluxpro.com, אשר מבצעת את פעילותה באמצעות משאב אינטרנט ושירותים נלווים.

2.1.2. iw.designluxpro.com הוא אתר המכיל מידע על שירותים, המאפשר את הבחירה, ההזמנה (או) הרכישה של השירות.

2.1.3. ניהול האתר iw.designluxpro.com - עובדים מורשים בניהול האתר, הפועל בשם "iw.designluxpro.com".

2.1.4. המשתמש באתר iw.designluxpro.com (להלן "המשתמש") הוא אדם בעל גישה לאתר באמצעות האינטרנט ושימוש באתר.

2.1.5. התוכן של האתר iw.designluxpro.com (להלן "התוכן") הוא תוצאות מוגנות של פעילות אינטלקטואלית, לרבות טקסטים של יצירות ספרותיות, שמותיהם, הקדמות, הערות, מאמרים, איורים, כריכות, יצירות מוסיקליות עם או בלי טקסט, גרפיקה, טקסטואלית, צילום, נגזרת, קומפוזיטים ועבודות אחרות, ממשקי משתמש, ממשקים חזותיים, שמות סימני מסחר, לוגו, תוכניות מחשב, מסדי נתונים, עיצוב, מבנה, בחירה, תיאום, מראה, סגנון כללי וגודל ההסדר של תוכן זה, שהוא חלק מהאתר ופריטים אחרים של קניין רוחני קולקטיבי ו / או בנפרד, נכלל ב- iw.designluxpro.com.

3. נושא ההסכם

3.1. נושא הסכם זה הוא לספק למשתמש באתר גישה למוצרים ולשירותים הניתנים באתר.

3.1.1 האתר מספק למשתמש את סוגי השירותים הבאים (שירותים):

  • גישה לתוכן אלקטרוני ללא תשלום, עם הזכות להוריד, להציג תוכן;
  • גישה לאתר החיפוש ואת כלי הניווט;
  • גישה למידע אודות השירותים ומידע על הזמנת שירותים על בסיס חופשי;
  • סוגים אחרים של שירותים (שירותים) המיושמים בדפי האתר.

3.1.2. כל השירותים (המתפקדים בפועל) של האתר, וכן כל שינוי ושירותים נוספים (שירותים) קיימים של האתר המופיעים בעתיד, נמצאים תחת הסכם זה.

3.2. הגישה לאתר היא ללא תשלום.

3.3. על ידי גישה לאתר, המשתמש נחשב כמי שהסכים להסכם זה.

3.4. השימוש בחומרים ובשירותים של האתר כפוף לחוקים הרלוונטיים של הפדרציה הרוסית

4. זכויות וחובות של הצדדים

4.1. הנהלת האתר זכאית:

4.1.1. שינוי תנאי השימוש באתר וכן שינוי תוכן האתר.השינויים ייכנסו לתוקף מרגע פרסום הגרסה החדשה של ההסכם באתר.

4.1.2. הגבלת הגישה לאתר אם המשתמש מפר את תנאי הסכם זה.

4.2. 3.6

4.2.1. קבל גישה לשימוש באתר.

4.2.2. להשתמש בכל השירותים הזמינים באתר, וכן להשאיר בקשות לכל השירותים המוצעים באתר.

4.2.3. שאל את כל השאלות הנוגעות לשירותים של פרטי האתר, הנמצאים בחלק של האתר "אנשי קשר".

4.2.4. השתמש באתר אך ורק למטרות ובדרך שנקבעו בהסכם ואינו אסור על פי חוקי הפדרציה הרוסית.

4.3. משתמש האתר מתחייב:

4.3.1. לספק, על פי בקשת הנהלת האתר, מידע נוסף הקשור ישירות לשירותים המסופקים על ידי אתר זה.

4.3.2. שימו לב לזכויות הקניין ולא-הקניין של המחברים ושאר בעלי הזכויות בעת השימוש באתר.

4.3.3. אל תנקוט בפעולות שעשויות להיחשב כהפרעה לפעולה הרגילה של האתר.

4.3.4. אין להפיץ באמצעות האתר כל סודי ומוגן על ידי החקיקה של הפדרציה הרוסית מידע על יחידים או ישויות משפטיות.

4.3.5. הימנעו מכל פעולה אשר כתוצאה ממנה ניתן לפגוע בסודיות המידע המוגן על ידי החקיקה של הפדרציה הרוסית.

4.3.6. אין להשתמש באתר להפצת מידע פרסומי, אלא בהסכמת הנהלת האתר.

4.3.7. אין להשתמש בשירותי האתר על מנת:

4.3.7. 1. הורדת תוכן שאינו חוקי מפר זכויות כלשהן של צדדים שלישיים; מקדם אלימות, אכזריות, שנאה ו (או) אפליה על רקע גזעני, לאומי, מיני, דתי, חברתי; מכיל מידע לא מדויק ו (או) עלבונות לאנשים ספציפיים, ארגונים, רשויות.

4.3.7. 2. תמריצים לביצוע מעשים בלתי חוקיים, וכן סיוע לאנשים שפעולותיהם נועדו להפר את ההגבלות והאיסורים שבתוקף בשטח הפדרציה הרוסית.

4.3.7. 3. הפרת זכויותיהם של קטינים ו (או) גרימת נזק בכל צורה שהיא אליהם.

4.3.7. 4. פגיעה בזכויות המיעוט.

4.3.7. 5. להציג את עצמך כאדם אחר או כנציג של הארגון ו / או הקהילה ללא זכויות מספקות, לרבות עובדי אתר זה.

4.4. המשתמש אסור מ:

4.4.1. השתמש בכל התקנים, תוכניות, הליכים, אלגוריתמים ושיטות, מכשירים אוטומטיים או תהליכים ידניים מקבילים כדי לגשת, לרכוש, להעתיק או לעקוב אחר תוכן האתר;

4.4.2. לשבש את התפקוד התקין של האתר;

4.4.3. בכל דרך לעקוף את מבנה הניווט של האתר כדי להשיג או לנסות להשיג כל מידע, מסמכים או חומרים בכל אמצעי שאינו מיוצג באופן ספציפי על ידי השירותים של אתר זה;

4.4.4. גישה לא מורשית לפונקציות של האתר, לכל מערכות או רשתות אחרות הקשורות לאתר זה, וכן לכל השירותים המוצעים באתר;

4.4.4. לשבור את מערכת האבטחה או האימות באתר או בכל רשת הקשורה לאתר.

4.4.5. לבצע חיפוש הפוך, לעקוב או לנסות לעקוב אחר כל מידע על כל משתמש אחר של האתר.

4.4.6. השימוש באתר ובתכניו לכל מטרה האסורה על פי חוקי הפדרציה הרוסית, וכן להסית כל פעילות בלתי חוקית או פעילות אחרת הפוגעת בזכויות האתר או אנשים אחרים.

5. שימוש באתר של iw.designluxpro.com

5.1. האתר והתכנים הכלולים באתר נמצאים בבעלות ומנהל האתר.

5.2. אין להעתיק, לפרסם, לשכפל, להעביר או להפיץ את תוכן האתר, וכן לפרסם ברשת האינטרנט העולמית ללא הסכמה מראש ובכתב מאת הנהלת האתר.

5.3. התוכן של האתר מוגן על ידי זכויות יוצרים, חוקי סימני מסחר, וכן זכויות אחרות הקשורות קניין רוחני ודיני תחרות לא הוגנת.

5.4. רכישת השירותים המוצעים באתר עשויה לדרוש מילוי טופס הבקשה בנתונים האישיים של המשתמש.

5.5.המשתמש אחראי אישית על הדיוק של נתונים אישיים, אשר מלאים טופס הבקשה.

5.6. על המשתמש להודיע ​​מייד למנהלי האתר על הפרת אבטחה כלשהי.

5.7. למנהל האתר יש זכות לבטל באופן חד צדדי את בקשת המשתמש ללא מתן סיבות וללא הודעה למשתמש.

5.9. הנהלת האתר רשאית בכל עת וללא הודעה למשתמש לבצע שינויים ברשימת השירותים המוצעים באתר, וכן (או) במחירים החלים על השירותים הניתנים על ידי האתר.

5.10. המסמכים הנזכרים בסעיפים 5.10.1 - 5.10.4 להסכם זה מסדירים בחלק הרלוונטי ומרחיבים את השפעתם על שימוש המשתמש באתר. המסמכים הבאים נכללים בהסכם זה:

5.10.1. מדיניות פרטיות.

5.11. כל אחד מהמסמכים המפורטים בסעיף 5.10. של הסכם זה עשויים להיות כפופים לחידוש. השינויים ייכנסו לתוקף מרגע פרסומם באתר.

6. אחריות

6.1. הפסדים כלשהם שהמשתמש עלול לשאת במקרה של הפרה מכוונת או רשלנית של הוראה כלשהי של הסכם זה, וכן עקב גישה בלתי מורשית לתקשורת של משתמש אחר, אינם מקבלים החזר על ידי הנהלת האתר.

6.2. הנהלת האתר אינה אחראית:

6.2.1. עיכובים או כשלים בתהליך הניתוח, הנובעים מכוח עליון, כמו גם בכל מקרה של בעיות בתחום התקשורת, המחשב, מערכות חשמל אחרות הקשורות.

6.2.2. התפקוד התקין של האתר, אם למשתמש אין את האמצעים הטכניים הדרושים לשימוש בו, וכן אינו נושא בחובות לספק למשתמשים אמצעים כאלה.

7. הפרת תנאי הסכם המשתמש

7.1. למנהל האתר יש זכות לחשוף כל מידע שנאסף על משתמש באתר זה אם יש צורך בגילוי בקשר לחקירה או תלונה בדבר שימוש בלתי חוקי באתר או לקבוע (לזהות) את המשתמש אשר עלול להפר או להפריע לזכויות מנהל האתר או לזכויות של משתמשים אחרים באתר.

7.2. למנהל האתר הזכות לחשוף כל מידע על המשתמש, אשר ימצא לנכון למלא את הוראות החקיקה הקיימת או את החלטות בית המשפט, כדי להבטיח עמידה בתנאי הסכם זה, כדי להגן על הזכויות או על הביטחון של שם הארגון, משתמשים.

7.3. הנהלת האתר יש את הזכות לחשוף מידע על המשתמש, אם החקיקה הנוכחית של הפדרציה הרוסית דורש או מתיר גילוי כזה.

7.4. למנהל האתר יש זכות ללא הודעה מוקדמת למשתמש כדי לסיים ו (או) לחסום את הגישה לאתר אם המשתמש הפר את הסכם זה או את תנאי השימוש באתר הכלולים במסמכים אחרים, וכן במקרה של סיום האתר או עקב בעיה טכנית או בעיה.

7.5. הנהלת האתר אינה אחראית למשתמש או לצדדים שלישיים על הפסקת הגישה לאתר במקרה של הפרה על ידי המשתמש של כל הוראה של הסכם זה או מסמך אחר המכיל את תנאי השימוש באתר.

8. יישוב סכסוכים

8.1. במקרה של חילוקי דעות או סכסוכים בין הצדדים להסכם זה, תנאי מוקדם לפני פנייה לבית המשפט הוא להגיש תביעה (הצעה בכתב להסדר מרצון של המחלוקת).

8.2. מקבל התביעה בתוך 30 ימים קלנדריים מיום קבלתו, יודיע על כך לתובע בכתב על תוצאות התמורה בתביעה.

8.3.אם לא ניתן לפתור את המחלוקת על בסיס התנדבותי, לכל אחד מהצדדים יש זכות לפנות לבית המשפט להגנה על זכויותיהם, המוענקות להם על ידי החקיקה הנוכחית של הפדרציה הרוסית.

8.4. כל תביעה בנוגע לתנאי השימוש באתר תוגש תוך יום אחד לאחר שהתעוררו עילות התביעה, למעט הגנה על זכויות יוצרים של האתר חומרים המוגנים על פי דין. במקרה של הפרת תנאי סעיף זה, כל תביעה או עילת תביעה תיפרע על פי חוק התיישנות.

תנאים נוספים

9.1. הנהלת האתר אינה מקבלת הצעות נגד מהמשתמש בנוגע לשינויים בהסכם משתמש זה.

9.2. ביקורות משתמשים שפורסמו באתר אינן מידע סודי וניתן להשתמש בהן על ידי הנהלת האתר ללא הגבלות.

ספות

ריהוט

כורסאות